แชร์ข้อความนี้

นพ. แมน

จันทวิมล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. แมน

จันทวิมล

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2539
  • Diplomate of The American Board of Internal Medicine. The American Board , 2543
  • Certificate Fellowship in Internal Medicine, The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, , 2543