แชร์ข้อความนี้

พจ. ลิขิตา

ทองแย้ม

ภาษา: จีน, อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์ & สมิติเวช สุขุมวิท

พจ. ลิขิตา

ทองแย้ม

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการแพทย์แผนจีน , 2010
  • ปริญญาโท สาขาการแพทย์แผนจีน , 2014
  • ใบประกอบโรคศิลป์การแพทย์แผนจีนในประเทศไทย , 2010