แชร์ข้อความนี้

พญ. ลินดา

แซ่โง้ว

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

พญ. ลินดา

แซ่โง้ว

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อายุรกรรม - โรคเลือดและมะเร็งวิทยา & อายุรกรรม - โรคเลือด
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือดและมะเร็งเม็ดเลือด