แชร์ข้อความนี้

พญ. ลั่นทม

ตันวิเชียร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. ลั่นทม

ตันวิเชียร

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ปัสสาวะเล็ด

ปัญหาที่พบบ่อยในกุมารศัลยศาสตร์

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

ผ่าตัดทางเดินปัสสาวะภายนอกในเด็ก

ความชำนาญ
สาขากุมารศัลยศาสตร์
สาขากุมารศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2527
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารศัลยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2533 , 2533
  • Dunlop Boonpong Fellowship , Urology unit of Royal Children Hospital of Melbourne, 1999. , 2542