แชร์ข้อความนี้

พญ. ขวัญปีใหม่

พะนอจันทร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. ขวัญปีใหม่

พะนอจันทร์

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรแพทย์
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคไต