แชร์ข้อความนี้

พญ. กุลศิริ

เตียนศรี

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. กุลศิริ

เตียนศรี

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ผ่าตัดช่องท้อง

ขลิบอวัยวะเพศ

ผ่าตัดทางเดินปัสสาวะภายนอกในเด็ก

ผ่าตัดและดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุในเด็ก

ความชำนาญ
สาขากุมารศัลยศาสตร์
สาขากุมารศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2545
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารศัลยศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ , 2552