แชร์ข้อความนี้

พญ. กุลกานต์ สุวรรณพุ่ม

พูนอ้อย

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. กุลกานต์ สุวรรณพุ่ม

พูนอ้อย

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
สาขากุมารเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์