แชร์ข้อความนี้

นพ. ครองชัย

เกษมศรีธนาวัฒน์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ครองชัย

เกษมศรีธนาวัฒน์

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ แพทยสภา
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอและเต้านม, ศิริราชพยาบาล มหาวิทย