แชร์ข้อความนี้

พญ. กฤติกา

ธีระพันธ์เจริญ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. กฤติกา

ธีระพันธ์เจริญ

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2550
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2550
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ (American Board) , 2556