แชร์ข้อความนี้

นพ. กฤษดา

กองสวัสดิ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ความชำนาญ: สาขาศัลยศาสตร์

นพ. กฤษดา

กองสวัสดิ์