แชร์ข้อความนี้

นพ. กิตติพงศ์

ตัณฑเศรษฐี

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. กิตติพงศ์

ตัณฑเศรษฐี

ความชำนาญ
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2550 , 2552
  • แพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่นที่ 25 สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ปี พ.ศ. 2552