แชร์ข้อความนี้

นพ. กิตติพงษ์

คงจันทร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. กิตติพงษ์

คงจันทร์

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2540
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฏเกล้า ปี พ.ศ. 2547
  • Dioloma of Thai Sub-Board of Internal Medicine in Infectious Disease , Phramongkutklao College of Me