แชร์ข้อความนี้

นพ. กิตติ

ชื่นยง

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. กิตติ

ชื่นยง

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร & สาขาอายุรศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2537
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคระบบทางเดินอาหาร พ.ศ.2548
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ.2543