แชร์ข้อความนี้

นพ. คามิน

ชินศักดิ์ชัย

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. คามิน

ชินศักดิ์ชัย

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด & สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2538
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป เมื่อปี พ.ศ. 2543
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด เมื่อปี พ.ศ. 2550 , 2543