แชร์ข้อความนี้

พญ. เกศินี

ยิ่งเจริญ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. เกศินี

ยิ่งเจริญ

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2552
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2552
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2558