แชร์ข้อความนี้

พญ. กาญจน์สุดา

ทองไทย

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. กาญจน์สุดา

ทองไทย

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม & สาขาอายุรศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • FRCPC (Internal Medicine) , 2544
  • FRCPC (Endocrinology and Metabolism) , 2546
  • Diplomate of American Board of Internal Medicine , 2544