แชร์ข้อความนี้

พญ. กรรณิการ์

ศรีสุวรรณ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ความชำนาญ:

พญ. กรรณิการ์

ศรีสุวรรณ