แชร์ข้อความนี้

พญ. กนิษฐา

นิมิตกุล

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ความชำนาญ:

พญ. กนิษฐา

นิมิตกุล