แชร์ข้อความนี้

พญ. คณัสปณา

กล้าณรงค์ราญ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

พญ. คณัสปณา

กล้าณรงค์ราญ

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
จักษุวิทยา - กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ. 2539
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2545
  • ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2547