แชร์ข้อความนี้

พญ. จันทิมา

ชัฏไพศาล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. จันทิมา

ชัฏไพศาล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ผู้เชี่ยวชาญการตรวจวินิจฉัยก้อนของศรีษะและลำคอ

มะเร็งศีรษะ คอ และกล่องเสียง

ศัลยกรรมศรีษะและคอ

ความชำนาญ
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549
  • Certificate of Training in Temporal bone / Ear Surgery, Center of Excellence in Otolaryngology Head , 2553
  • Certificate Attended and Completed in AOCMF Course – Principles in Craniomaxillofacial Fracture Mana , 2554