แชร์ข้อความนี้

พญ. จิตราภรณ์

จันทเบญจม์ภัทร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. จิตราภรณ์

จันทเบญจม์ภัทร

ความชำนาญ
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) ปี พ.ศ. 2551.