แชร์ข้อความนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.พญ จิตรลดา

มีพันแสน

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

รองศาสตราจารย์ ดร.พญ จิตรลดา

มีพันแสน

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

โรคสะเก็ดเงิน

เส้นผม - โรคที่เกี่ยวกับเส้นผม

ความชำนาญ
สาขาตจวิทยา
สาขาตจวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย , 2553
  • ปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ตจวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ปี พ.ศ.2552 , 2546
  • ปริญญาเอกสาขาตจวิทยา ประเทศญี่ปุ่น ปี พ.ศ.2555 , 2550