แชร์ข้อความนี้

นพ. เจษฎา

กาญจนอัมพร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. เจษฎา

กาญจนอัมพร

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ปัญหา หู คอ จมูก และไซนัสอักเสบ

หู คอ จมูก - ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

ความชำนาญ
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
  • Visiting research scholar in Skull base surgery, Wexner Medical Center, Ohio State University, USA. Wexner Medical Center, Ohio State University , 2557
  • Visiting research fellow in Rhinology, Stanford University, USA. Stanford University , 2557