แชร์ข้อความนี้

พญ. จารุวรรณ

ชูกำเนิด

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

พญ. จารุวรรณ

ชูกำเนิด

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ว.ว. กุมารเวชศาสตร์ แพทย์ประจำบ้าน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์