แชร์ข้อความนี้

พญ. จริยา

นิติชาคร

ภาษา: ญี่ปุ่น, อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

พญ. จริยา

นิติชาคร

ความชำนาญ
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต ศอ นาสิก