แชร์ข้อความนี้

พญ. จันทรา

ทิพชัย

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

พญ. จันทรา

ทิพชัย

ความชำนาญ
สาขาวิสัญญีวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2550
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาวิสัญญีวิทยา ศิริราชพยาบาล ปี พ.ศ. 2556