แชร์ข้อความนี้

นพ. จามร

อุดมกุศลศรี

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. จามร

อุดมกุศลศรี

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • มหาวิทยาลัย รังสิต พ.ศ. 2545
  • ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก รพ.รามาธิบดี , 2553