แชร์ข้อความนี้

นพ. จักรพงษ์

บรูมินเหนทร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. จักรพงษ์

บรูมินเหนทร์

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2548
  • Internship, University of Connecticut School of Medicine affiliated, St.Vincent's Medical Ce
  • Diplomate of The American Board of Internal Medicine, 2011.