แชร์ข้อความนี้

นพ. หิรัณย์

พิพิธธนาบรรพ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. หิรัณย์

พิพิธธนาบรรพ์

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2550 , 2550
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา ปี พ.ศ.2556 , 2526