แชร์ข้อความนี้

พญ. หทัยชนก

บุตรธรรม

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. หทัยชนก

บุตรธรรม

ความชำนาญ
สาขารังสีวิทยาทั่วไป
สาขารังสีวิทยาทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2546
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (รังสีวิทยา)
  • Certification for use and operation of Hologic Prone Stereotactic Digital Biopsy System: Multicare T