แชร์ข้อความนี้

พญ. ดวงทิพย์

เตียเจริญ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. ดวงทิพย์

เตียเจริญ

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554