แชร์ข้อความนี้

ทพ. ดิษพงศ์

ยังเจริญ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ทพ. ดิษพงศ์

ยังเจริญ

ความชำนาญ
ทันตกรรมทั่วไป
ทันตกรรมหัตถการ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพ.ศ.2551
  • ปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพ.ศ.2554