แชร์ข้อความนี้

ทพญ. เดือนเด่น

ปิยะโสวรรณ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ทพญ. เดือนเด่น

ปิยะโสวรรณ

ความชำนาญ
ทันตกรรมทั่วไป
วิทยาเอ็นโดดอนต์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาทันตกรรมรักษารากฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 , 2538
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2531 , 2543