แชร์ข้อความนี้

พญ. ดีนา

อารยะสัจพงษ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. ดีนา

อารยะสัจพงษ์

ความชำนาญ
สาขาวิสัญญีวิทยา
สาขาวิสัญญีวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2522
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี พ.ศ. 2531
  • Fellowship in Neuroanesthesia, Steiglitz Hospital, Free University, Berlin, Germany