แชร์ข้อความนี้

พญ. จุฬามณี

วงศ์ธีระญาณี

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

พญ. จุฬามณี

วงศ์ธีระญาณี

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน & Pediatric - Allergy And Clinical Immunology กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา