แชร์ข้อความนี้

พญ. โชษิตา

บุรานนท์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. โชษิตา

บุรานนท์

ความชำนาญ
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554