แชร์ข้อความนี้

พญ. ชลลดา

ครุฑศรี

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. ชลลดา

ครุฑศรี

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2552
  • Certificate Attendance of Gastric Surgery and Colorectal Surgery. National Cancer Center of Japan (NCC). , 2557
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , 2558