แชร์ข้อความนี้

นพ. โชคชัย

เกษมไพบูลย์สุข

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. โชคชัย

เกษมไพบูลย์สุข

ความชำนาญ
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2533
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต สอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ปี พ.ศ.2538