แชร์ข้อความนี้

นพ. จิรกิตต์

เฮงรัศมี

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ความชำนาญ: สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ. จิรกิตต์

เฮงรัศมี