แชร์ข้อความนี้

พญ. ชินมนัส

ตั้งจาตุรนต์รัศมี

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. ชินมนัส

ตั้งจาตุรนต์รัศมี

ความชำนาญ
สาขาตจวิทยา
สาขาตจวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • - แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2543
  • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา เมื่อปี พ.ศ. 2550
  • - Clinical Research Fellowship in Hair and Nail Disorders, University of Bologna, Italy, 2009.