แชร์ข้อความนี้

นพ. ชินวร

จีวรตานนท์

นพ. ชินวร

จีวรตานนท์

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2550
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป เมื่อปี พ.ศ. 2555
  • อนุมัติบัตรสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พ.ศ.2557