แชร์ข้อความนี้

ทพ. เชิดพันธุ์

เจริญเวช

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ทพ. เชิดพันธุ์

เจริญเวช

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ.2509