แชร์ข้อความนี้

พญ. ชญาสินธุ์

แม้นสงวน

ภาษา: อังกฤษ, ญี่ปุ่น & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. ชญาสินธุ์

แม้นสงวน

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2549