แชร์ข้อความนี้

พญ. ชญานิน

เรือนแป้น

ภาษา: อังกฤษ

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

พญ. ชญานิน

เรือนแป้น

ความชำนาญ
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
กล่องเสียง
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2554
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต สอ นาสิกวิทยา ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ 2560
  • ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาโรคกล่องเสียง หลอดลม ศีรษะและคอ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2561