แชร์ข้อความนี้

พญ. ฉัตรแก้ว

กาญจนอำพล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา & สมิติเวช ชลบุรี

พญ. ฉัตรแก้ว

กาญจนอำพล

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์ & หัวใจ
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรกรรมทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ