แชร์ข้อความนี้

นพ. เจตน์

เกียรติสุนทร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. เจตน์

เกียรติสุนทร

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
สาขาจักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • Diploma of American Board of Ophthalmology.
  • Fellow, American Academy of Ophthalmology.
  • Fellow, American College of Surgeon.