แชร์ข้อความนี้

นพ. ชาติชาย

สันติภาพลือชา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ชาติชาย

สันติภาพลือชา

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ & สาขาอายุรศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2521
  • Certificate of Participant, Preventive Cardiology, Minneapolis Heart Institute, USA.
  • Certificate of Participant, Echocardiography, Kobe University, Japan.