แชร์ข้อความนี้

นพ. ชาติชาย

รัตนามหัทธนะ

ภาษา: จีนแต้จิ่ว, อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ชาติชาย

รัตนามหัทธนะ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เสริมจมูก

เสริมสร้างและทดแทน/ความงาม/จุลศัลยศาสตร์

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2524
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ แพทยสภา ปี พ.ศ. 2528
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรมตกแต่ง แพทยสภา ปี พ.ศ. 2530