แชร์ข้อความนี้

พญ. ชนัญญา

ศรีหะวรรณ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. ชนัญญา

ศรีหะวรรณ์

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2551
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2551
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ (American Board) Advocate Illinois Masonic Medicine Center, Chicago, IL. , 2557