แชร์ข้อความนี้

พญ. ชนิตว์วัณณ์

วิชญชาคร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. ชนิตว์วัณณ์

วิชญชาคร

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ผิวหนัง

ศัลยกรรมผิวหนัง

เลเซอร์รักษา

โรคเล็บและการผ่าตัด

ความชำนาญ
สาขาตจวิทยา
สาขาตจวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2542
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา แพทยสภา ปี พ.ศ.2549
  • Clinical Fellowship in Dermatologic Surgery, Division of Dermatology, Ramathibodi Hospital, Mahidol